А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Изявени специалисти от страната и чужбина -

03.04.2014 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Участваха в петото издание на „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”. Симпозиумът се състоя на 27 и 28 март в София.

 

Изявени специалисти от страната и чужбина -Организатор на научната проява бе Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА, с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия и Българско урологично дружество.

По традиция аудиторията имаше възможност да проследи live-surgery сесии с демонстрация на съвременни ендоскопски методи за лечение на заболявания на горния и долния уринарен тракт, hands-on-training сесии проведени на съвременни тренажори и под ръководството на опитни оператори, state-of-the-art лекции, изнесени от български и международни лектори и коментар на клинични случаи с дискусии около кръглата маса. Участниците имаха възможност да споделят резултатите от дейността си в областта на ендоурологичното и минимално инвазивно лечение на урологичните заболявания в модерирани постерни сесии.

В рамките на форума по ендоурология се проведе и симпозиум, спонсориран от фармацевтичната компания Astellas. Дискутираха се новите възможности за консервативно лечение на свръхактивен пикочен мехур, като предстои да ви запознаем с още подробности по темата.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

(Проф. Марк Синк и доц. Илия Салтиров - от ляво на дясно)

Представяме ви коментари на някои от ключовите участници в симпозиума по ендоурология:

Доц. д-р Илия Салтиров, председател на Организационния комитет на форума

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Доц. Салтиров, проведохте поредната конференция по ендоурология и минимално инвазивна хирургия. Събитието бе изключително силно посетено, а чуждестранните ви гости дадоха много високи оценки. Вашият коментар за форума.

Събитието се проведе за пореден път в София и вече може да се каже, че е традиционно. Посветено е на проблематиката в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия, като форумът включва както практически демонстрации в реално време, на съвременни ендоскопски техники и операции, така и избрани state-of-the-art лекции, изнесени от водещи европейски специалисти в тази по-тясна област на съвременната урология. Това е една форма на провеждане на научни събития, която се наложи в последните години, тъй като с бурното развитие на съвременните технологии, с навлизането на все по-различни, ефективни минимално инвазивни техники за лечение на урологичните заболявания, неимоверно се повиши интересът към тези техники, което налага непрекъснато усъвършенстване на нашите знания и умения. Данните, които се публикуват в научната литература закъсняват спрямо развитието на практическата дейност и именно чрез провеждането на научни събития под тази форма (съчетаване на научните знания и практическите умения), се повишава нивото на професионалната подготовка на хората, които се занимават с този тип хирургия.

Именно поради тази причина, за поредна година ние полагаме усилия в тази насока, като организатори на събитието са Военномедицинска академия, Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА, Секцията по Уролитиаза на Европейската Асоциация по Урология, Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия и Българско урологично дружество. Секцията по Уролитиаза на Европейската Асоциация по Урология изключително активно съдейства в организацията на симпозиума, осигурявайки участие на водещи експерти в областта на ендоурологията.

През тази година имаме участие на специалисти от Португалия, Испания, Франция, Гърция, Германия, Великобритания, Македония и Сърбия. Всички те са водещи експерти в отделни области на съвременната ендоурология. Това помага от една страна те да споделят своя практически опит, да демонстрират експертните си възможности по време на сесиите с хирургия на живо. А също – да прочетат своите лекции по определени теми; да коментират с българските уролози някои дискутабилни теми, нови методики. Надявам се, че всички тези усилия са насочени към подобряване на нашата ежедневна практическа дейност, както и към подобряване на нашите възможности за лечение на българските пациенти.

Вие изнесохте някои от основните доклади по време на форума. Разкажете накратко какви бяха акцентите?

Една от сесиите, които проведохме, беше посветена на заболяванията на долния уринарен тракт и възможностите на ендоурологията за тяхното лечение. Имахме и сесия, посветена на друга голяма група чести заболявания – различните форми на уролитиаза. Разделихме тези две теми, защото те са много обширни, специфични по отношение на подходя при диагностиката и лечението.

В рамките на сесията, посветена на заболяванията на долния уринарен тракт, мога да кажа, че панелът беше открит с една лекция, посветена на съвременните методи за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия, като беше направен един съвременен обзор на развитието на тези методи, на техните възможности, показания за приложение; коментира се също тяхната ефективност, безопасност в контекста на мултицентрични мета анализи, направени върху голям брой рандомизирани проучвания. Когато представяме дадени показания и резултати, трябва да се базираме на доказателствата, които ни дава съвременната медицина.

След тази лекция, за която споменах, беше демонстрирана една техника на лазерна енуклеация на простатата, която е абсолютно безопасна и ефективна, и която като възможности е равностойна на отворената операция, но с избягване на цялата травма и възможните усложнения, които са възможни при една отворена операция. След това имахме възможност да чуем брилянтната презентация на проф. Синк от Великобритания, който демонстрира тази техника. Той изложи предимствата на методите, възможностите, показанията за приложението им.

Следващата демонстрация беше посветена на един от най-честите методи за минимално инвазивно лечение на доброкачествената простатна хиперплазия, а именно – трансуретралната резекция. Беше демонстриран един от нейните най-съвременни варианти – биполярната резекция в солена среда с плазмена вапоризация. Операцията бе извършена от екип от нашата клиника.

Надявам се, че всички участници в симпозиума са останали доволни. Направи ми впечатление, че залата е пълна почти през цялото време, което наистина е добър показател за интереса на аудиторията към това, което беше показано и изнесено като научни данни.

Проф. Марк Синк, Великобритания

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Проф. Синк, направихте демонстрация пред участниците в симпозиума по ендоурология и изнесохте лекция.

Аз съм тясно профилиран в извършването на лазерна енуклеация на простатата. Техника, която е безопасна и ефективна както една отворена операция, но значително по-нетравматична. Пред аудиторията на симпозиума, който се проведе в София направих демонстрация на тази техника на лазерна енуклеация на простатата (Holmium: YAG лазерна енуклеация на простатата), след което изнесох и презентация. Лекцията ми бе посветена на ролята и мястото на лазерите в хирургичното лечение на ДПХ – какви са показанията, възможностите и резултатите.

Има две основни техники при извършването на този тип интервенции. В единия случай се използва се т. нар. Зелен лазер, който води до своеобразно „стопяване” на простатата. Посредством Зеления лазер се постига изпаряване на простатната тъкан, без проникване в дълбочина и без риск от увреждане на съседните тъкани. Лечението с него е минимално инвазивно и е алтернатива на хирургичната операция на простатата. Вторият метод е този, който показах аз пред участниците във форума по ендоурология - лазерна енуклеация на простатата. Лазерът използва високоинтензивна светлина, за да изреже простатна тъкан. По време на тази интервенция кръвозагубата е минимална, тъй като топлината от лазера се използва, за да коагулира кръвоносните съдове.

Техниката, която представих има много предимства не само за оператора, но и за самия пациент. Той може да си тръгне от болницата скоро след интервенцията, рискът от кръвозагуба е минимален, както и този от допълнителни усложнения.

В болниците във Великобритания са инсталирани над 1000 холмиум лазери, като около половината от тях са във високотехнологични центрове, където се извършва лазерна енуклеация на простатата. Бих казал, че към този тип минимално инвазивна хирургия се проявява интерес в цяла Европа.

А на срещи като тази, която се проведе в София, специалистите имат възможност да научат повече детайли, да усвоят някои тънкости при работата и да обогатят знанията си в тази насока. Във Великобритания например периодично провеждаме курсове, в рамките на които хирурзите имат възможност да тренират и усъвършенстват уменията си. По този начин се подобрява квалификацията им и се гарантира безопасността на пациентите при прилагането на иновативните техники. И мисля, че подобна практика има и в други държави в Европа.

Споделете накратко и впечатленията си от конференцията, която се проведе в София.

Според мен събитието премина и бе организирано много добре. Беше направена чудесна селекция на различни техники и интервенции, които да се представят пред специалистите. Мисля, че аудиторията имаше възможност да научи доста в рамките на конференцията, особено по време на live-surgery сесиите.

Проф. Хуан Антонио Галан, Испания

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Проф. Галан, бихте ли коментирали какви са впечатленията ви от конференцията по ендоурология.

Бих казал, че за мен е чест, че имах възможността на дойда и присъствам на симпозиума, който се проведе в София. Мога да споделя, че доц. Салтиров като основен инициатор на събитието, перфектно се е справил с организацията. А това, което имахме възможност да видим и чуем като демонстрации и лекции, бе на високо ниво.

Какви бяха основните акценти в лекцията, която вие представихте пред участниците в събитието?

State-of-the-art лекцията, която изнесох бе на тема „URS – ендоскопи и консумативи; водачи, катетри, шафтове за достъп, стентове”. Това са съвременен инструментариум и консумативи, с които ние боравим при извършването на ендоскопските интервенции. Има определени минимални изисквания, които трябва да се покрият, специалистът да борави с необходимите материали, за да може да извърши без риск за пациента подобна интервенция.

Какво послание бихте отправили към българските си колеги?

Докато бях тук, установих, че българските специалисти в областта проявяват голям интерес към възможностите за развитие в урологията. Пожелавам им да имат върхови постижения в практиката си.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Аудиторията - моменти от симпозиума.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Демонстрация на случай по време на сесите с хирургия на живо.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Лекция на проф. Галан.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Проф. Галан - момент от презентацията.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Модераторите на сесията.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Залата беше пълна почти през цялото време.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Модераторите на сесията.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Доклад на проф. Марк Синк.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

.

Изявени специалисти от страната и чужбина -

Успоредно на симпозиума се проведе и фирмено изложение. Представяне на фармацевтичната компания Astellas.

Снимки: Surgery

 

още от Избор на редактора
още от Урология