А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Лапароскопска интер-сфинктерна резекция

03.12.2010 / 14:14 - Кр. Иванов, В. Игнатов, Н. Колев, А. Тонев
 
 Facebook

УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

 

Лапароскопска интер-сфинктерна резекцияПРОБЛЕМИ:

Качеството на живот и сексуалната активност излязоха на преден план.

Дефинитивната колостома се определя като основен фактор, влияещ върху качеството на живот според повечето автори.

Честотата на абдомено-перинеална резекция се идентифицира като независим маркер за качество на живот след оперативно лечение на болни с нисък рак на ректума.

Исторически радикалната резекция за карцином на дисталния ректум се свързва с извършването на абдомино-перинеална резекция. По-близките до тумора дистални резекционни граници, прилагането на неоадювантната терапия и интер-сфинктерната резекция прави възможно извършването на сфинктеро-запазващи операции при болни с ниски ректални тумори.

Подробности - в доклада (предоставен от Българско хирургическо дружество).

 

още от Доклади
още от Избор на редактора