А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Лечение на болни с карцином на правото черво

31.10.2010 / 10:00 - Г. Кобаков, Д. Костов*,С. Ненков, К. Киров, Й. Борисов, Н. Георгиев, А. Мохамед, З. Димитров
 
 Facebook

МДОЗС “д-р Марко Марков” ЕООД-Варна и*ВМА-ББАЛ-Варна

 

Лечение на болни с карцином на правото червоВъпреки големите успехи в диагностиката и лечението на рака на правото черво в света и у нас, честотата на това сериозно и социално-значимо заболяване е все още твърде висока.


Несъмнен интерес представляват клинико-епидемиологичните публикации на редица български автори. В България стандартизираната заболяемост на 100 000 души от рак на правото черво при мъжете нараства от 9,5 през 1981 г. до 15,4 през 2004 г. При жените - от 6,6 през 1981 г. до 8,7 през 2004 г. Най-често засегнатите пациенти са на възраст между 65 и 74 г.


Оперативните техники непрекъснато се усъвършенстват, но получените резултати при болните в напреднала и старческа възраст не винаги задоволяват повишените съвременни изисквания за постигане на по-добро качество на живот и по-продължителна безсимптомна преживяемост. Повече подробности - в доклада.

 

още от Доклади