А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина на ВМА

17.02.2020 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

С нова апаратура и възможности.

 

Технологичното обновление на Военномедицинска академия (ВМА) продължава. В Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина вече функционира една от най-модерните системи за пресотерапия. Оборудването с тази съвременна и с на практика неограничени възможности за индивидуализиран подход система се явява продължение на окомплектоването на структурата за въвеждането на иновативна методика за лечение на лимфедеми, началото на което бе поставено с обучението на началника на Клиниката във водеща Клиника по съдова хирургия и лимфология в Германия.

Амбицията ми е да въведем в практическата дейност на Клиниката ескалационната и де-ескалационна терапия в лечението на лимфедеми, усвоена при специализацията по лимфология в Германия. Една методика, чиито резултати видях и проследих. Нещо повече, богатият ми практически опит ми подсказва, че има с какво тя да бъде дообогатена за стабилизиране на дългосрочността на ефекта от терапията в ежедневието на пациентите, нуждаещи се от нея, коментира полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м.

Лимфедемът е само изявата на цяла палитра от нарушени процеси в съдовата система и организма като цяло. На практика това е един мултидисциплинарен проблем, който за момента стои на границата на „ничия зона“. До момента, на практика клиничен, систематизиран подход в лечебно заведение няма.

Прохождайки този път се надявам Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина да се превърне в своеобразен референтен център за лечение и обучение по медицинска рехабилитация на лимфедеми, подчерта още специалистът.

Различните стресори, статичните преобременявания на ежедневието, както и силно влошения двигателен режим на съвременния човек, технологичните възможности за радио-терапевтични подходи при лечението на злокачествени заболявания също допринасят за изявата на различни по вид, стадий и степен лимфедеми, така че те да се превърнат в един от съвременните пандемични проблеми в медицината.

В тази връзка още отсега започва подготовката на международен симпозиум в края на есента, домакинстван тук, от нас. И както и понякога да ни се струва, че при нас някак „бавно“ се случва всичко, този наш скептицизъм беше най-ненадейно опроверган от онези, с които обичаме да се сравняваме като антипод на това – германците. Авторът на методиката и ръководител на специализацията ми, в отговора си на моя мейл, с който го запознах с наличната вече (само 6 месеца по-късно след обучението) иновативна система за пресотерапия в Клиниката, изрази искреното си възхищение за бързината с която нещата се развиват във ВМА. Това е показателно и радващо, но истинското удовлетворение ще бъде получено, когато изпратим първите си пациенти след една успешно приложена медицинска рехабилитация на техния лимфедем, заключи полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м.

 

още от Избор на редактора