А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Проф. Цачева: „Наболели са въпросите по отношение на здравната профилактика”

04.02.2019 / 09:15 - surgery.bg
 
 Facebook

Акценти от Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността.

 

В началото на ноември м.г., в София се проведе Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността, заедно с международна конференция по проект ЕПСИЛОН. Целта на Конгреса бе да осигури: здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение; законодателни промени за превенция на хроничните и свързаните с дейността заболявания; промоция на здравето; иновативни практики и профилактика при най-младите и при възрастните работещи; подпомагане на трудоустроените и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата на променящата се работна сила, както и за социалната й защита и сигурност.

За програмата на Конгреса, целите и смисъла на събитието Здравен навигатор разговаря с председателя на Българско академично дружество по трудова медицина и ръководител на Катедра „Трудова медицина” проф. д-р Невена Цачева, д.м, д.м.н:

Изключително начало, уважено от много важни хора. Това е много добра подкрепа и оценка както за Вас, така и за дейността и намеренията Ви. Като за първи конгрес, програмата е доста амбициозна и смела. Какво Ви накара да се заемете с организирането на такова мащабно и отговорно събитие?

Официалният повод е 100-годишнината на МУ – София, Деня на будителите, 10-годишнината на нашата Катедра по Трудова медицина. Това са празничните поводи. А иначе: наболели са въпросите по отношение на здравната профилактика в нашата страна. Трудовата медицина е част от здравната профилактика, от т.нар. конструктивна и първична здравна профилактика. Това не е профилактиката, която се осъществява на 2-ро или на 3-то ниво, а тази, която се планира при здравите хора и се осъществява като опазване на тяхното здраве. Една голяма група от мероприятия в тази посока са създаването на здравословни и безопастни условия на труд. Дискомфортът, който съществува в много работни места, но не води до формална регистрация на свързани с труда заболявания (професионални болести), не означава, че тези заболявания ги няма. Напротив: здравословният статус се влошава главно и поради промените в демографския статус на работната сила. Все по-относителен дял имат възрастните хора. Младите хора, които имат неизграден динамичен стериотип по същия начин се чувстват в некомфортно състояние, когато за тях няма грижи по отношение на трудовите им условия, на психо-социалните фактори, които също обхващат всяко работно място. Това не са вече само чисто физическите, химичните и биологичните фактори, но и професионалния стрес с редица негови отрицателни влияния. Те се разпростират върху всички икономически дейности.


Впечатление прави една много голяма и задълбочена сесия за работата на здравните работници (Здраве на здравните специалисти). Това е много важно, защото хората разчитат за здравето си на тях, а едва ли някой се замисля на самите здравни специалисти какво им е; как те управляват своето здраве и най-вече – как растоварват психическото натоварване...

Да, нервно-емоционалното напрежение, менталната отговорност, отговорността за това какво и как се работи с пациентите, със здравите хора, с децата, с възрастните, с всички. Това е основна посока на СЗО. С Д-р Иван Иванов от СЗО (Насоки при проучване здравето и работоспособността на здравните специалисти, състояние и тенденции) в минали срещи на научни форуми в чужбина говорихме, че трябва да се задълбочим в тази посока и ние наистина това правим – в продължение вече на близо година и половина обръщаме внимание на здравето на здравните специалисти и сме с амбицията да променим поне за част от тях категорията за пенсиониране, тъй като твърде много са наличните увреждания, независимо от малко регистрираните заболявания.


Имате заседание „Законодателство”, касаещо медицинските стандарти. Какви резултати се очакват от тази сесия?

Ние сме в една работна група в МЗ по отношение създаването на медицински стандарти и възможностите за коригиране на наредбите в областта на трудовата медицина – най-вече Наредбата за периодичните и профилактични медицински прегледи. Там внесохме редица промени, така че и работодателите да бъдат отговорни за това, и работещите.

В пограмата правят впечатление едни модули „Обучение, практика, иновации за укрепване здравето на работещите”. Разкажете повече за тях.

Да, това са модули, отчитащи резултатите от проекта ЕПСИЛОН. Епсилон е един своеобразен връх в работата на трудовата медицина и на Факултета по Обществено здраве. Там ще демонстрираме три иновативни практики, една от които е обучителната практика както за здравни мениджъри, така и за лекари. (За проекта ЕПСИЛОН очаквайте интервю с ръководителя на проекта проф. д-р Каролина Любомирова, д.м.)


Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

 

още от Интервюта